Jogi nyilatkozat

/Jogi nyilatkozat
Jogi nyilatkozat 2018-06-24T20:49:54+00:00

JOGI NYILATKOZAT

FIGYELEM! A honlapunk vagy bármely oldalának megnyitása az alábbi nyilatkozatunkban foglaltak elfogadását jelenti!

A “FAL-CO 7 Takarítószolgálat” Kft. (székhely: 1139 Budapest, Lomb u 31/b.; cégjegyzékszám: Cg. 01-09-717150) (a továbbiakban: „Üzemeltető”) honlapja a www.falco7.hu (a továbbiakban: „Honlap”) személyes jellegű információ megadása nélkül szabadon látogatható. A Honlapon megismerhetők az Üzemeltető termékei, szolgáltatásai.

A Honlapon keresztül, vagy más módon az Üzemeltető e-mail címet felhasználva Ön személyes adatokat (pl. név, cím, e-mail cím, telefonszám, faxszám) és hozzájárulását adhatja meg, hogy megadott adatait az Üzemeltető marketing és üzleti célokra kezelje és feldolgozza. Az adatszolgáltatás önkéntes. Az Üzemeltető mindazon természetes személyek személyes adatait bizalmasan, a hatályos jogszabályi előírásokkal összhangban kezeli, akik a fentiek értelmében személyes adatot adtak meg az Üzemeltető részére, és gondoskodik az adatok biztonságáról, kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a vonatkozó jogszabályi rendelkezések szerint szükségesek.

Az adatvédelemmel kapcsolatos részletes tájékoztatást a Honlapon elérhető külön Adatvédelmi Tájékoztató tartalmazza.

Tájékoztatjuk, hogy a Honlapon elérhetővé tett információk és adatok kizárólag tájékoztatásként szolgálnak, azok teljességéért, pontosságáért, illetve azokkal kapcsolatos esetleges változásokért az Üzemeltető felelősséget nem vállal.

Az Üzemeltető nem vállal felelősséget a Honlappal kapcsolatban, annak használatából, használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, meghibásodásából, vonal- vagy rendszerhibából eredő károkért, továbbá a Honlapon található adatoknak az Üzemeltetőtől független, vagy rajta kívülálló más személy által történő illetéktelen megváltoztatása következtében, vagy egyéb hasonló ok folytán keletkezett esetleges károkért.

A látogatók rosszindulatú programok elleni nem megfelelő védelméből adódó fertőzések, támadások, és ezáltal történő adatlopás, adatvesztés, vagy az adatok bárki által történő megváltoztatása következtében keletkező károkért az Üzemeltető szintén nem vállal felelősséget.

A Honlapon megjelenő nevek, kifejezések, ábrák, képek, grafikák, adatok és információk védjegyoltalom, illetve szerzői jogi védelem alatt állnak, és kifejezetten a Honlapon való megjelenést célozzák.

Az Üzemeltető előzetes, írásos hozzájárulása szükséges minden, az internetes Honlapról származó tartalom, vagy tartalom-rész bármiféle publikációban, prezentációban való szerepeltetéséhez, nyilvánosságra hozatalához, sokszorosításához, másolásához, terjesztéséhez.

Budapest, 2018. június 1.